mpRes » League » CityLiga » XI » Round 10 Grid 1 Qualifyingde | en

CityLiga Season XI - Round 10 Grid 1 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.5Z28 BF1 AS5R
Time 31.05.2010, 20:30:06
Distance 15 Minutes
Daytime Day
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 2:07.93 | 103%: 2:11.76 | 105%: 2:14.32 | 107%: 2:16.88
1 90 cite Maddin 4 2:07.93 X W
2 16-TeW GAW 6 2:08.25 + 0.32 X X X W
3 81 - cite Rubi 6 2:08.97 + 1.04 X X X W
4 3-HoR Schuhti 6 2:08.99 + 1.06 X X W
5 87-citeMatzeXX 6 2:09.15 + 1.22 X X W
6 96 1stBFA Chris 6 2:09.23 + 1.30 X W
7 99-HoR AndyK 6 2:09.65 + 1.72 X X W
8 88--[BC]- Dennis 6 2:10.22 + 2.29 X X W
9 23 !ce.splattael 6 2:10.69 + 2.76 X X W
10 78 1stBFAhorschte 6 2:10.70 + 2.77 X W
11 70 eXR Mikey23 6 2:11.15 + 3.22 X X W
12 75 eX.R Blacky 6 2:11.25 + 3.32 X X W
13 52--[BC]- Liquido 5 2:11.30 + 3.37 X X X W
14 55 - GRT Climbs 6 2:11.39 + 3.46 X X W
15 04 Schumi 5 2:11.71 + 3.78 X X W
16 24-Z30 SirErich 6 2:12.00 + 4.07 X X W
17 62-Unified»Marvin 2 2:12.37 + 4.44 X X W
18 64-HoT harthahn 6 2:12.46 + 4.53 X X X W
19 25 HoR hanfer 6 2:12.58 + 4.65 X X X W
20 22 SRTA Mensafest 5 2:12.74 + 4.81 X X X W
21 48 eXR Ascona b 6 2:12.91 + 4.98 X X X W
22 28 HoR Joker 6 2:13.28 + 5.35 X X W
23 82--[BC]- Jan-Ole 5 2:13.74 + 5.81 X X X W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 2:07.67
90 cite Maddin 37.11 --- 2 52.13 --- 4 38.64 0.21 4 2:07.88 0.05 2:07.93 --- 4
16-TeW GAW 37.18 0.07 5 52.58 0.45 6 38.43 --- 5 2:08.19 0.06 2:08.25 0.32 5
81 - cite Rubi 37.69 0.58 4 52.49 0.36 4 38.79 0.36 4 2:08.97 --- 2:08.97 1.04 4
3-HoR Schuhti 37.46 0.35 6 52.61 0.48 1 38.90 0.47 6 2:08.97 0.02 2:08.99 1.06 6
87-citeMatzeXX 37.49 0.38 6 52.72 0.59 2 38.63 0.20 6 2:08.84 0.31 2:09.15 1.22 6
96 1stBFA Chris 37.56 0.45 3 52.71 0.58 5 38.84 0.41 5 2:09.11 0.12 2:09.23 1.30 5
99-HoR AndyK 37.98 0.87 3 52.87 0.74 6 38.75 0.32 6 2:09.60 0.05 2:09.65 1.72 6
88--[BC]- Dennis 37.84 0.73 6 53.21 1.08 5 38.78 0.35 6 2:09.83 0.39 2:10.22 2.29 5
23 !ce.splattael 37.79 0.68 4 53.46 1.33 3 39.29 0.86 3 2:10.54 0.15 2:10.69 2.76 3
78 1stBFAhorschte 37.76 0.65 3 53.63 1.50 2 39.16 0.73 4 2:10.55 0.15 2:10.70 2.77 3
70 eXR Mikey23 38.22 1.11 4 53.19 1.06 6 38.89 0.46 1 2:10.30 0.85 2:11.15 3.22 1
75 eX.R Blacky 37.99 0.88 6 53.89 1.76 5 39.28 0.85 5 2:11.16 0.09 2:11.25 3.32 5
52--[BC]- Liquido 37.66 0.55 4 54.05 1.92 4 39.59 1.16 4 2:11.30 --- 2:11.30 3.37 4
55 - GRT Climbs 38.10 0.99 6 54.12 1.99 6 39.17 0.74 6 2:11.39 --- 2:11.39 3.46 6
04 Schumi 38.09 0.98 5 53.69 1.56 1 39.14 0.71 3 2:10.92 0.79 2:11.71 3.78 5
24-Z30 SirErich 38.09 0.98 6 54.71 2.58 4 39.19 0.76 6 2:11.99 0.01 2:12.00 4.07 6
62-Unified»Marvin 38.16 1.05 3 54.51 2.38 2 39.66 1.23 2 2:12.33 0.04 2:12.37 4.44 2
64-HoT harthahn 38.36 1.25 6 54.56 2.43 5 39.26 0.83 5 2:12.18 0.28 2:12.46 4.53 5
25 HoR hanfer 38.45 1.34 6 54.63 2.50 2 39.42 0.99 6 2:12.50 0.08 2:12.58 4.65 6
22 SRTA Mensafest 38.27 1.16 4 54.71 2.58 5 39.53 1.10 1 2:12.51 0.23 2:12.74 4.81 4
48 eXR Ascona b 38.20 1.09 2 54.67 2.54 6 39.59 1.16 6 2:12.46 0.45 2:12.91 4.98 6
28 HoR Joker 38.62 1.51 3 54.87 2.74 6 39.64 1.21 1 2:13.13 0.15 2:13.28 5.35 6
82--[BC]- Jan-Ole 38.55 1.44 5 54.96 2.83 3 39.71 1.28 3 2:13.22 0.52 2:13.74 5.81 3

Lap by Lap Analysis

Lap 90 cite Maddin 16-TeW GAW 81 - cite Rubi 3-HoR Schuhti 87-citeMatzeXX 96 1stBFA Chris 99-HoR AndyK 88--[BC]- Dennis 23 !ce.splattael 78 1stBFAhorschte 70 eXR Mikey23 75 eX.R Blacky 52--[BC]- Liquido 55 - GRT Climbs 04 Schumi 24-Z30 SirErich 62-Unified»Marvin 64-HoT harthahn 25 HoR hanfer 22 SRTA Mensafest 48 eXR Ascona b 28 HoR Joker 82--[BC]- Jan-Ole
Time 2:07.93 2:08.25 2:08.97 2:08.99 2:09.15 2:09.23 2:09.65 2:10.22 2:10.69 2:10.70 2:11.15 2:11.25 2:11.30 2:11.39 2:11.71 2:12.00 2:12.37 2:12.46 2:12.58 2:12.74 2:12.91 2:13.28 2:13.74
+ 0.32 + 1.04 + 1.06 + 1.22 + 1.30 + 1.72 + 2.29 + 2.76 + 2.77 + 3.22 + 3.32 + 3.37 + 3.46 + 3.78 + 4.07 + 4.44 + 4.53 + 4.65 + 4.81 + 4.98 + 5.35 + 5.81
100%: 2:07.93 101%: 2:09.20 103%: 2:11.76 105%: 2:14.32 107%: 2:16.88 >107%: >2:16.88 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 2:10.84 2:10.34 2:51.05 2:09.47 2:09.68 2:10.58 2:11.49 3:03.44 2:11.22 2:11.67 2:11.15 2:12.96 2:24.13 2:12.97 2:15.48 2:13.45 2:14.08 2:15.69 2:13.62 2:14.83 2:15.89 2:14.64 2:33.65
2 2:11.28 2:09.71 2:46.79 2:10.06 2:09.28 2:11.67 2:12.93 2:11.14 2:17.87 2:11.53 2:11.75 2:20.25 2:52.62 2:12.60 2:23.61 2:13.19 2:12.37 2:13.43 2:12.92 2:13.82 2:14.85 2:13.91 2:58.14
3 2:33.88 2:20.57 2:09.21 2:09.83 2:10.41 2:10.28 2:10.34 2:11.91 2:10.69 2:10.70 2:18.13 2:12.32 3:02.07 2:12.54 2:33.84 2:13.84   2:13.73 2:28.36 2:13.61 2:14.10 2:41.29 2:13.74
4 2:07.93 2:52.19 2:08.97 2:12.71 2:10.08 2:11.87 2:19.74 2:18.37 2:11.73 2:11.19 2:11.26 2:27.10 2:11.30 2:13.22 2:28.52 2:12.23   2:17.42 2:13.55 2:12.74 2:15.62 2:54.05 2:13.81
5   2:08.25 2:12.44 3:34.70 2:15.81 2:09.23 3:04.87 2:10.22 2:19.57 2:15.01 2:26.42 2:11.25 2:50.10 2:14.54 2:11.71 2:15.15   2:12.46 2:13.41 2:40.74 2:30.12 2:14.26 2:19.68
6   2:12.65 2:39.06 2:08.99 2:09.15 2:10.11 2:09.65 2:18.81 2:15.16 2:10.83 2:11.24 2:54.29   2:11.39   2:12.00   2:12.95 2:12.58   2:12.91 2:13.28