mpRes » League » CityLiga » XI » Round 09 Grid 2 Qualifyingde | en

CityLiga Season XI - Round 09 Grid 2 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.5Z28 XFG XRG FE2R
Time 17.05.2010, 20:30:22
Distance 15 Minutes
Daytime Day
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Car Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:26.68 | 103%: 1:29.28 | 105%: 1:31.01 | 107%: 1:32.74
1 57 RP A. Dörfler XRG 2 1:26.68 X X X W
2 62-Unified»Marvin XRG 1 1:27.58 + 0.90 X X W
3 6-[BC]-PierreDole XFG 2 1:27.60 + 0.92 X X X W
4 78 1stBFAhorschte XFG 2 1:27.83 + 1.15 X W
5 60 -[BC]-Amadee XRG 2 1:27.97 + 1.29 X X W
6 20 -[BC]- Ginsi XFG 2 1:28.25 + 1.57 X X W
7 22 SRTA Mensafest XRG 2 1:28.33 + 1.65 X X W
8 75 eX.R Blacky XRG 1 1:28.35 + 1.67 X X W
9 59-HoR spooky XFG 2 1:28.43 + 1.75 X X W
10 71 eX.R Smutje XRG 1 1:28.54 + 1.86 X X W
11 58-Z30 Heinz XRG 2 1:28.86 + 2.18 X X W
12 73 - GM Sledge XRG 2 1:29.20 + 2.52 X X W
13 84- イフ»Jogy XFG 1 1:29.22 + 2.54 X X W
14 26 eXR mathi24 XRG 2 1:29.24 + 2.56 X X W
15 65-1stBFA Micki XFG 1 1:29.46 + 2.78 X X X W
16 41-Z30 el-bobo XRG 1 1:29.90 + 3.22 X X X W
17 61--[BC]- Patrick XRG 2 1:30.30 + 3.62 X X W
18 66-[OMR] OlliHann. XFG 2 1:30.94 + 4.26 X X W
19 15 TeW Braxel XFG 2 1:31.01 + 4.33 X X W
20 67-Kimble XFG 2 1:31.14 + 4.46 X X W
21 09-gRd-Cooper XFG 2 1:33.50 + 6.82 X X W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:26.68
57 RP A. Dörfler 33.68 --- 2 24.32 --- 2 28.68 --- 2 1:26.68 --- 1:26.68 --- 2
62-Unified»Marvin 34.20 0.52 1 24.56 0.24 1 28.82 0.14 1 1:27.58 --- 1:27.58 0.90 1
6-[BC]-PierreDole 34.29 0.61 1 24.37 0.05 2 28.75 0.07 1 1:27.41 0.19 1:27.60 0.92 2
78 1stBFAhorschte 34.33 0.65 1 24.71 0.39 1 28.79 0.11 1 1:27.83 --- 1:27.83 1.15 1
60 -[BC]-Amadee 34.17 0.49 2 24.82 0.50 2 28.98 0.30 2 1:27.97 --- 1:27.97 1.29 2
20 -[BC]- Ginsi 34.44 0.76 2 24.73 0.41 2 28.89 0.21 1 1:28.06 0.19 1:28.25 1.57 2
22 SRTA Mensafest 34.33 0.65 2 24.58 0.26 2 29.38 0.70 1 1:28.29 0.04 1:28.33 1.65 2
75 eX.R Blacky 34.66 0.98 1 24.66 0.34 1 29.03 0.35 1 1:28.35 --- 1:28.35 1.67 1
59-HoR spooky 34.51 0.83 2 25.06 0.74 2 28.86 0.18 2 1:28.43 --- 1:28.43 1.75 2
71 eX.R Smutje 34.58 0.90 1 24.82 0.50 1 29.14 0.46 1 1:28.54 --- 1:28.54 1.86 1
58-Z30 Heinz 34.87 1.19 2 24.52 0.20 2 29.47 0.79 2 1:28.86 --- 1:28.86 2.18 2
73 - GM Sledge 34.97 1.29 2 24.42 0.10 1 29.65 0.97 2 1:29.04 0.16 1:29.20 2.52 2
84- イフ»Jogy 34.94 1.26 1 24.90 0.58 1 29.34 0.66 1 1:29.18 0.04 1:29.22 2.54 1
26 eXR mathi24 35.22 1.54 1 24.77 0.45 2 29.02 0.34 1 1:29.01 0.23 1:29.24 2.56 1
65-1stBFA Micki 34.98 1.30 1 24.81 0.49 1 29.67 0.99 1 1:29.46 --- 1:29.46 2.78 1
41-Z30 el-bobo 34.78 1.10 2 24.73 0.41 1 29.78 1.10 1 1:29.29 0.61 1:29.90 3.22 1
61--[BC]- Patrick 34.98 1.30 1 25.56 1.24 1 29.48 0.80 2 1:30.02 0.28 1:30.30 3.62 1
66-[OMR] OlliHann. 35.98 2.30 1 25.12 0.80 1 29.47 0.79 2 1:30.57 0.37 1:30.94 4.26 1
15 TeW Braxel 35.92 2.24 2 24.96 0.64 2 30.13 1.45 2 1:31.01 --- 1:31.01 4.33 2
67-Kimble 35.75 2.07 2 25.08 0.76 2 29.67 0.99 1 1:30.50 0.64 1:31.14 4.46 2
09-gRd-Cooper 36.83 3.15 2 25.24 0.92 2 31.43 2.75 2 1:33.50 --- 1:33.50 6.82 2

Lap by Lap Analysis

Lap 57 RP A. Dörfler 62-Unified»Marvin 6-[BC]-PierreDole 78 1stBFAhorschte 60 -[BC]-Amadee 20 -[BC]- Ginsi 22 SRTA Mensafest 75 eX.R Blacky 59-HoR spooky 71 eX.R Smutje 58-Z30 Heinz 73 - GM Sledge 84- イフ»Jogy 26 eXR mathi24 65-1stBFA Micki 41-Z30 el-bobo 61--[BC]- Patrick 66-[OMR] OlliHann. 15 TeW Braxel 67-Kimble 09-gRd-Cooper
Time 1:26.68 1:27.58 1:27.60 1:27.83 1:27.97 1:28.25 1:28.33 1:28.35 1:28.43 1:28.54 1:28.86 1:29.20 1:29.22 1:29.24 1:29.46 1:29.90 1:30.30 1:30.94 1:31.01 1:31.14 1:33.50
+ 0.90 + 0.92 + 1.15 + 1.29 + 1.57 + 1.65 + 1.67 + 1.75 + 1.86 + 2.18 + 2.52 + 2.54 + 2.56 + 2.78 + 3.22 + 3.62 + 4.26 + 4.33 + 4.46 + 6.82
100%: 1:26.68 101%: 1:27.54 103%: 1:29.28 105%: 1:31.01 107%: 1:32.74 >107%: >1:32.74 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:31.29 1:27.58 1:27.61 1:27.83 1:28.71 1:29.01 1:38.27 1:28.35 1:30.57 1:28.54 1:29.69 1:30.26 1:29.22 1:29.24 1:29.46 1:29.90 1:30.30 1:30.94 1:31.76 1:39.21 1:35.11
2 1:26.68   1:27.60 1:28.88 1:27.97 1:28.25 1:28.33   1:28.43   1:28.86 1:29.20   1:30.09     1:31.04 1:31.62 1:31.01 1:31.14 1:33.50