mpRes » League » CityLiga » 23 » Round 09 Grid 1 Qualifyingde | en

CityLiga Season 23 - Round 09 Grid 1 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.6Q XFR WE1X
Time 12.12.2016, 20:31:12
Distance 15 Minutes
Daytime Afternoon
Weather Cloudy
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:40.71 | 103%: 1:43.73 | 105%: 1:45.74 | 107%: 1:47.75
1 56-P.Kubinji 1 1:40.71 W
2 29-troy/2 1 1:40.96 + 0.25 W
3 01-CoRe C.Winkler 1 1:41.04 + 0.33 W
4 86-CoRe L.Kovács 1 1:41.13 + 0.42 W
5 68-[TC-R] Sam 1 1:41.32 + 0.61 W
6 82-[TC-R] Pete 1 1:41.52 + 0.81 W
7 32-eX.R mathi 1 1:41.59 + 0.88 W
8 48-eX.R Asco 1 1:41.80 + 1.09 W
9 22-[TC-R] Spencer 1 1:41.84 + 1.13 W
10 28-N.Morvai 1 1:41.92 + 1.21 W
11 67-[LCS-R]Alex/2 1 1:42.16 + 1.45 W
12 44-k_badam/2 3 1:42.38 + 1.67 W
13 90-CoRe Ronald 1 1:42.40 + 1.69 W
14 74-Kamikas/2 1 1:42.50 + 1.79 W
15 50-dreamboy 1 1:42.72 + 2.01 W
16 31-[WCL] T.Soini 1 1:42.73 + 2.02 W
17 04-[WCL] J.A.Katila 1 1:42.92 + 2.21 W
18 12HoR Mensafest 1 1:43.05 + 2.34 W
19 35-revers_29/2 1 1:43.46 + 2.75 W
20 14-[LCS-R]Tex/2 1 1:43.62 + 2.91 W
21 73-eX.R Blacky 1 1:43.80 + 3.09 W
22 77 - Airwolf /2 1 1:44.03 + 3.32 W
23 83-[TC-R] Elmo 1 1:44.06 + 3.35 W
24 58--[BC]- Jens/2 1 1:44.36 + 3.65 W
25 96-RG^^2Rony 1 1:45.50 + 4.79 W
26 70-ABR Gutholz/2 1 1:45.63 + 4.92 W
27 20-RTSW ICE/2 1 1:46.34 + 5.63 W
28 80-Esko 1 1:51.71 + 11.00 W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Sector 4 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:40.71
56-P.Kubinji 23.61 --- 1 25.51 --- 1 26.58 --- 1 25.01 --- 1 1:40.71 --- 1:40.71 --- 1
29-troy/2 23.63 0.02 1 25.56 0.05 1 26.73 0.15 1 25.04 0.03 1 1:40.96 --- 1:40.96 0.25 1
01-CoRe C.Winkler 23.76 0.15 1 25.61 0.10 1 26.58 --- 1 25.09 0.08 1 1:41.04 --- 1:41.04 0.33 1
86-CoRe L.Kovács 23.73 0.12 1 25.54 0.03 1 26.66 0.08 1 25.20 0.19 1 1:41.13 --- 1:41.13 0.42 1
68-[TC-R] Sam 23.87 0.26 1 25.72 0.21 1 26.70 0.12 1 25.03 0.02 1 1:41.32 --- 1:41.32 0.61 1
82-[TC-R] Pete 23.85 0.24 1 25.75 0.24 1 26.86 0.28 1 25.06 0.05 1 1:41.52 --- 1:41.52 0.81 1
32-eX.R mathi 23.87 0.26 1 25.70 0.19 1 26.87 0.29 1 25.15 0.14 1 1:41.59 --- 1:41.59 0.88 1
48-eX.R Asco 23.96 0.35 1 25.73 0.22 1 27.00 0.42 1 25.11 0.10 1 1:41.80 --- 1:41.80 1.09 1
22-[TC-R] Spencer 23.90 0.29 1 25.73 0.22 1 27.02 0.44 1 25.19 0.18 1 1:41.84 --- 1:41.84 1.13 1
28-N.Morvai 24.09 0.48 1 25.81 0.30 1 26.85 0.27 1 25.17 0.16 1 1:41.92 --- 1:41.92 1.21 1
67-[LCS-R]Alex/2 24.02 0.41 1 25.82 0.31 1 27.03 0.45 1 25.29 0.28 1 1:42.16 --- 1:42.16 1.45 1
44-k_badam/2 23.95 0.34 2 25.91 0.40 3 27.16 0.58 3 25.15 0.14 3 1:42.17 0.21 1:42.38 1.67 3
90-CoRe Ronald 23.84 0.23 1 25.97 0.46 1 27.26 0.68 1 25.33 0.32 1 1:42.40 --- 1:42.40 1.69 1
74-Kamikas/2 24.07 0.46 1 25.91 0.40 1 27.29 0.71 1 25.23 0.22 1 1:42.50 --- 1:42.50 1.79 1
50-dreamboy 24.18 0.57 1 25.96 0.45 1 27.28 0.70 1 25.30 0.29 1 1:42.72 --- 1:42.72 2.01 1
31-[WCL] T.Soini 23.75 0.14 1 26.04 0.53 1 27.31 0.73 1 25.63 0.62 1 1:42.73 --- 1:42.73 2.02 1
04-[WCL] J.A.Katila 24.01 0.40 1 26.09 0.58 1 27.38 0.80 1 25.44 0.43 1 1:42.92 --- 1:42.92 2.21 1
12HoR Mensafest 24.61 1.00 1 25.91 0.40 1 27.20 0.62 1 25.33 0.32 1 1:43.05 --- 1:43.05 2.34 1
35-revers_29/2 24.25 0.64 1 26.59 1.08 1 27.47 0.89 1 25.15 0.14 1 1:43.46 --- 1:43.46 2.75 1
14-[LCS-R]Tex/2 24.30 0.69 1 26.17 0.66 1 27.67 1.09 1 25.48 0.47 1 1:43.62 --- 1:43.62 2.91 1
73-eX.R Blacky 24.04 0.43 1 25.99 0.48 1 27.13 0.55 1 26.64 1.63 1 1:43.80 --- 1:43.80 3.09 1
77 - Airwolf /2 24.26 0.65 1 26.14 0.63 1 27.97 1.39 1 25.66 0.65 1 1:44.03 --- 1:44.03 3.32 1
83-[TC-R] Elmo 24.34 0.73 1 26.29 0.78 1 27.88 1.30 1 25.55 0.54 1 1:44.06 --- 1:44.06 3.35 1
58--[BC]- Jens/2 24.69 1.08 1 26.45 0.94 1 27.73 1.15 1 25.49 0.48 1 1:44.36 --- 1:44.36 3.65 1
96-RG^^2Rony 25.40 1.79 1 26.54 1.03 1 27.85 1.27 1 25.71 0.70 1 1:45.50 --- 1:45.50 4.79 1
70-ABR Gutholz/2 24.49 0.88 1 26.90 1.39 1 28.47 1.89 1 25.77 0.76 1 1:45.63 --- 1:45.63 4.92 1
20-RTSW ICE/2 24.54 0.93 1 26.39 0.88 1 29.14 2.56 1 26.27 1.26 1 1:46.34 --- 1:46.34 5.63 1
80-Esko 23.94 0.33 1 25.70 0.19 1 36.31 9.73 1 25.76 0.75 1 1:51.71 --- 1:51.71 11.00 1

Lap by Lap Analysis

Lap 56-P.Kubinji 29-troy/2 01-CoRe C.Winkler 86-CoRe L.Kovács 68-[TC-R] Sam 82-[TC-R] Pete 32-eX.R mathi 48-eX.R Asco 22-[TC-R] Spencer 28-N.Morvai 67-[LCS-R]Alex/2 44-k_badam/2 90-CoRe Ronald 74-Kamikas/2 50-dreamboy 31-[WCL] T.Soini 04-[WCL] J.A.Katila 12HoR Mensafest 35-revers_29/2 14-[LCS-R]Tex/2 73-eX.R Blacky 77 - Airwolf /2 83-[TC-R] Elmo 58--[BC]- Jens/2 96-RG^^2Rony 70-ABR Gutholz/2 20-RTSW ICE/2 80-Esko
Time 1:40.71 1:40.96 1:41.04 1:41.13 1:41.32 1:41.52 1:41.59 1:41.80 1:41.84 1:41.92 1:42.16 1:42.38 1:42.40 1:42.50 1:42.72 1:42.73 1:42.92 1:43.05 1:43.46 1:43.62 1:43.80 1:44.03 1:44.06 1:44.36 1:45.50 1:45.63 1:46.34 1:51.71
+ 0.25 + 0.33 + 0.42 + 0.61 + 0.81 + 0.88 + 1.09 + 1.13 + 1.21 + 1.45 + 1.67 + 1.69 + 1.79 + 2.01 + 2.02 + 2.21 + 2.34 + 2.75 + 2.91 + 3.09 + 3.32 + 3.35 + 3.65 + 4.79 + 4.92 + 5.63 + 11.00
100%: 1:40.71 101%: 1:41.71 103%: 1:43.73 105%: 1:45.74 107%: 1:47.75 >107%: >1:47.75 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:40.71 1:40.96 1:41.04 1:41.13 1:41.32 1:41.52 1:41.59 1:41.80 1:41.84 1:41.92 1:42.16 1:42.76 1:42.40 1:42.50 1:42.72 1:42.73 1:42.92 1:43.05 1:43.46 1:43.62 1:43.80 1:44.03 1:44.06 1:44.36 1:45.50 1:45.63 1:46.34 1:51.71
2                       1:43.25                                
3                       1:42.38