mpRes » League » CityLiga » 22 » Round 10 Grid 1 Qualifyingde | en

CityLiga Season 22 - Round 10 Grid 1 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.6N XFR UFR BL1
Time 20.06.2016, 20:32:56
Distance 0 Minute
Daytime Afternoon
Weather Cloudy
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Car Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:15.00 | 103%: 1:17.25 | 105%: 1:18.75 | 107%: 1:20.25
1 02-CoRe C.Winkler UFR 1 1:15.00 W
2 03-troy UFR 1 1:15.02 + 0.02 W
3 11-Botsi UFR 1 1:15.06 + 0.06 W
4 24-P.Kubinji UFR 1 1:15.06 + 0.06 W
5 33-N.Morvai XFR 1 1:15.19 + 0.19 W
6 75!NFM.Mickiewicz XFR 1 1:15.21 + 0.21 W
7 90-Ronald UFR 1 1:15.29 + 0.29 W
8 06-!NF A.Szarka XFR 1 1:15.35 + 0.35 W
9 13- -[BC]- Berndi UFR 1 1:15.55 + 0.55 W
10 27-[TC-R] Nick UFR 1 1:15.57 + 0.57 X X M
11 86-CoRe L.Kovács XFR 1 1:15.58 + 0.58 W
12 48-eX.R Asco XFR 1 1:15.64 + 0.64 W
13 32-eX.R mathi XFR 1 1:15.71 + 0.71 W
14 22-[TC-R] Spencer UFR 1 1:15.74 + 0.74 W
15 64-S M.Kapal XFR 1 1:15.98 + 0.98 W
16 23--[BC]- Jan-Ole UFR 1 1:16.01 + 1.01 W
17 96-ABR LRK-racer XFR 1 1:16.07 + 1.07 W
18 82-[TC-R] Pete UFR 1 1:16.10 + 1.10 W
19 68-[TC-R] Sam UFR 1 1:16.52 + 1.52 W
20 71-[RDSR] Nismo UFR 1 1:16.55 + 1.55 W
21 99-HoR Joker XFR 1 1:17.17 + 2.17 W
22 76-[TC-R] Simon UFR 1 1:17.41 + 2.41 W
23 17-[TC-R] Connor XFR 1 1:18.08 + 3.08 W
24 10HoR Mensafest UFR 1 1:19.36 + 4.36 W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:14.81
02-CoRe C.Winkler 24.07 0.03 1 29.81 0.03 1 21.12 0.13 1 1:15.00 --- 1:15.00 --- 1
03-troy 24.04 --- 1 29.95 0.17 1 21.03 0.04 1 1:15.02 --- 1:15.02 0.02 1
11-Botsi 24.21 0.17 1 29.86 0.08 1 20.99 --- 1 1:15.06 --- 1:15.06 0.06 1
24-P.Kubinji 24.24 0.20 1 29.78 --- 1 21.04 0.05 1 1:15.06 --- 1:15.06 0.06 1
33-N.Morvai 24.16 0.12 1 30.01 0.23 1 21.02 0.03 1 1:15.19 --- 1:15.19 0.19 1
75!NFM.Mickiewicz 24.29 0.25 1 29.79 0.01 1 21.13 0.14 1 1:15.21 --- 1:15.21 0.21 1
90-Ronald 24.19 0.15 1 29.94 0.16 1 21.16 0.17 1 1:15.29 --- 1:15.29 0.29 1
06-!NF A.Szarka 24.32 0.28 1 29.84 0.06 1 21.19 0.20 1 1:15.35 --- 1:15.35 0.35 1
13- -[BC]- Berndi 24.27 0.23 1 29.96 0.18 1 21.32 0.33 1 1:15.55 --- 1:15.55 0.55 1
27-[TC-R] Nick 24.28 0.24 1 29.95 0.17 1 21.34 0.35 1 1:15.57 --- 1:15.57 0.57 1
86-CoRe L.Kovács 24.38 0.34 1 29.94 0.16 1 21.26 0.27 1 1:15.58 --- 1:15.58 0.58 1
48-eX.R Asco 24.31 0.27 1 30.07 0.29 1 21.26 0.27 1 1:15.64 --- 1:15.64 0.64 1
32-eX.R mathi 24.34 0.30 1 30.11 0.33 1 21.26 0.27 1 1:15.71 --- 1:15.71 0.71 1
22-[TC-R] Spencer 24.51 0.47 1 30.05 0.27 1 21.18 0.19 1 1:15.74 --- 1:15.74 0.74 1
64-S M.Kapal 24.49 0.45 1 30.09 0.31 1 21.40 0.41 1 1:15.98 --- 1:15.98 0.98 1
23--[BC]- Jan-Ole 24.51 0.47 1 30.28 0.50 1 21.22 0.23 1 1:16.01 --- 1:16.01 1.01 1
96-ABR LRK-racer 24.57 0.53 1 30.20 0.42 1 21.30 0.31 1 1:16.07 --- 1:16.07 1.07 1
82-[TC-R] Pete 24.60 0.56 1 30.35 0.57 1 21.15 0.16 1 1:16.10 --- 1:16.10 1.10 1
68-[TC-R] Sam 24.44 0.40 1 30.37 0.59 1 21.71 0.72 1 1:16.52 --- 1:16.52 1.52 1
71-[RDSR] Nismo 24.67 0.63 1 30.43 0.65 1 21.45 0.46 1 1:16.55 --- 1:16.55 1.55 1
99-HoR Joker 24.73 0.69 1 30.78 1.00 1 21.66 0.67 1 1:17.17 --- 1:17.17 2.17 1
76-[TC-R] Simon 24.41 0.37 1 30.37 0.59 1 22.63 1.64 1 1:17.41 --- 1:17.41 2.41 1
17-[TC-R] Connor 24.61 0.57 1 31.39 1.61 1 22.08 1.09 1 1:18.08 --- 1:18.08 3.08 1
10HoR Mensafest 24.42 0.38 1 30.26 0.48 1 24.68 3.69 1 1:19.36 --- 1:19.36 4.36 1

Lap by Lap Analysis

Lap 02-CoRe C.Winkler 03-troy 11-Botsi 24-P.Kubinji 33-N.Morvai 75!NFM.Mickiewicz 90-Ronald 06-!NF A.Szarka 13- -[BC]- Berndi 27-[TC-R] Nick 86-CoRe L.Kovács 48-eX.R Asco 32-eX.R mathi 22-[TC-R] Spencer 64-S M.Kapal 23--[BC]- Jan-Ole 96-ABR LRK-racer 82-[TC-R] Pete 68-[TC-R] Sam 71-[RDSR] Nismo 99-HoR Joker 76-[TC-R] Simon 17-[TC-R] Connor 10HoR Mensafest
Time 1:15.00 1:15.02 1:15.06 1:15.06 1:15.19 1:15.21 1:15.29 1:15.35 1:15.55 1:15.57 1:15.58 1:15.64 1:15.71 1:15.74 1:15.98 1:16.01 1:16.07 1:16.10 1:16.52 1:16.55 1:17.17 1:17.41 1:18.08 1:19.36
+ 0.02 + 0.06 + 0.06 + 0.19 + 0.21 + 0.29 + 0.35 + 0.55 + 0.57 + 0.58 + 0.64 + 0.71 + 0.74 + 0.98 + 1.01 + 1.07 + 1.10 + 1.52 + 1.55 + 2.17 + 2.41 + 3.08 + 4.36
100%: 1:15.00 101%: 1:15.75 103%: 1:17.25 105%: 1:18.75 107%: 1:20.25 >107%: >1:20.25 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:15.00 1:15.02 1:15.06 1:15.06 1:15.19 1:15.21 1:15.29 1:15.35 1:15.55 1:15.57 1:15.58 1:15.64 1:15.71 1:15.74 1:15.98 1:16.01 1:16.07 1:16.10 1:16.52 1:16.55 1:17.17 1:17.41 1:18.08 1:19.36