mpRes » League » CityLiga » 20 » Round 06 Grid 2 Qualifyingde | en

CityLiga Season 20 - Round 06 Grid 2 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.6H FBM FE3
Time 13.04.2015, 20:33:00
Distance 0 Minute
Daytime Dusk
Weather Overcast
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:19.64 | 103%: 1:22.02 | 105%: 1:23.62 | 107%: 1:25.21
1 30-[WCL] J.Katila 1 1:19.64 W
2 58-EM.kellerramy 1 1:20.41 + 0.77 W
3 27-[TC-R] Nick 1 1:20.53 + 0.89 W
4 43-just.PapaX 1 1:20.55 + 0.91 W
5 60-Edgar 1 1:20.61 + 0.97 W
6 31-[WCL] T.Soini 1 1:20.70 + 1.06 W
7 94-[GLOW] TigR 1 1:20.72 + 1.08 W
8 48-[BC]-GEHEIMRAT 1 1:20.75 + 1.11 W
9 83-[TC-R] Elmo 1 1:20.77 + 1.13 W
10 34--[BC]-K.Adam 1 1:20.85 + 1.21 W
11 46-CoRe Y.Martin 1 1:21.23 + 1.59 W
12 41-FRT Migpha 1 1:21.25 + 1.61 W
13 25--[BC]-Jens 1 1:21.47 + 1.83 W
14 44-[WCL] J.A.Katila 1 1:21.50 + 1.86 W
15 12- -[BC]- Amadee 1 1:21.56 + 1.92 W
16 23-eXR silent 1 1:21.59 + 1.95 W
17 63-RM. Dietmar 1 1:21.66 + 2.02 W
18 68-EM.N.Heiden 1 1:21.92 + 2.28 W
19 62-[TC-R] Howlin 1 1:21.92 + 2.28 W
20 17-EM.Commo 1 1:22.21 + 2.57 W
21 59-HoR spooky 1 1:22.52 + 2.88 W
22 18-EM.kimi07 1 1:22.99 + 3.35 W
23 38 - Dottorrent 1 1:23.16 + 3.52 W
24 70- CMR Gutholz 1 1:24.27 + 4.63 W
25 66--[BC]- Nima 1 1:25.02 + 5.38 X X W
26 87-Kid 1 1:26.77 + 7.13 W
27 35-M.Isosomppi 1 1:28.95 + 9.31 W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:19.64
30-[WCL] J.Katila 17.74 --- 1 32.72 --- 1 29.18 --- 1 1:19.64 --- 1:19.64 --- 1
58-EM.kellerramy 18.03 0.29 1 33.05 0.33 1 29.33 0.15 1 1:20.41 --- 1:20.41 0.77 1
27-[TC-R] Nick 17.99 0.25 1 33.17 0.45 1 29.37 0.19 1 1:20.53 --- 1:20.53 0.89 1
43-just.PapaX 18.04 0.30 1 33.00 0.28 1 29.51 0.33 1 1:20.55 --- 1:20.55 0.91 1
60-Edgar 17.92 0.18 1 33.06 0.34 1 29.63 0.45 1 1:20.61 --- 1:20.61 0.97 1
31-[WCL] T.Soini 17.79 0.05 1 33.23 0.51 1 29.68 0.50 1 1:20.70 --- 1:20.70 1.06 1
94-[GLOW] TigR 17.87 0.13 1 33.18 0.46 1 29.67 0.49 1 1:20.72 --- 1:20.72 1.08 1
48-[BC]-GEHEIMRAT 17.88 0.14 1 33.10 0.38 1 29.77 0.59 1 1:20.75 --- 1:20.75 1.11 1
83-[TC-R] Elmo 17.98 0.24 1 33.13 0.41 1 29.66 0.48 1 1:20.77 --- 1:20.77 1.13 1
34--[BC]-K.Adam 18.08 0.34 1 33.22 0.50 1 29.55 0.37 1 1:20.85 --- 1:20.85 1.21 1
46-CoRe Y.Martin 18.19 0.45 1 33.23 0.51 1 29.81 0.63 1 1:21.23 --- 1:21.23 1.59 1
41-FRT Migpha 18.06 0.32 1 33.41 0.69 1 29.78 0.60 1 1:21.25 --- 1:21.25 1.61 1
25--[BC]-Jens 18.47 0.73 1 33.29 0.57 1 29.71 0.53 1 1:21.47 --- 1:21.47 1.83 1
44-[WCL] J.A.Katila 18.37 0.63 1 32.96 0.24 1 30.17 0.99 1 1:21.50 --- 1:21.50 1.86 1
12- -[BC]- Amadee 18.15 0.41 1 33.52 0.80 1 29.89 0.71 1 1:21.56 --- 1:21.56 1.92 1
23-eXR silent 18.18 0.44 1 33.43 0.71 1 29.98 0.80 1 1:21.59 --- 1:21.59 1.95 1
63-RM. Dietmar 18.16 0.42 1 33.56 0.84 1 29.94 0.76 1 1:21.66 --- 1:21.66 2.02 1
68-EM.N.Heiden 18.28 0.54 1 33.70 0.98 1 29.94 0.76 1 1:21.92 --- 1:21.92 2.28 1
62-[TC-R] Howlin 18.27 0.53 1 33.95 1.23 1 29.70 0.52 1 1:21.92 --- 1:21.92 2.28 1
17-EM.Commo 18.58 0.84 1 34.15 1.43 1 29.48 0.30 1 1:22.21 --- 1:22.21 2.57 1
59-HoR spooky 18.18 0.44 1 33.90 1.18 1 30.44 1.26 1 1:22.52 --- 1:22.52 2.88 1
18-EM.kimi07 18.78 1.04 1 34.12 1.40 1 30.09 0.91 1 1:22.99 --- 1:22.99 3.35 1
38 - Dottorrent 18.62 0.88 1 34.08 1.36 1 30.46 1.28 1 1:23.16 --- 1:23.16 3.52 1
70- CMR Gutholz 18.84 1.10 1 34.54 1.82 1 30.89 1.71 1 1:24.27 --- 1:24.27 4.63 1
66--[BC]- Nima 18.18 0.44 1 36.56 3.84 1 30.28 1.10 1 1:25.02 --- 1:25.02 5.38 1
87-Kid 18.95 1.21 1 33.93 1.21 1 33.89 4.71 1 1:26.77 --- 1:26.77 7.13 1
35-M.Isosomppi 18.25 0.51 1 33.74 1.02 1 36.96 7.78 1 1:28.95 --- 1:28.95 9.31 1

Lap by Lap Analysis

Lap 30-[WCL] J.Katila 58-EM.kellerramy 27-[TC-R] Nick 43-just.PapaX 60-Edgar 31-[WCL] T.Soini 94-[GLOW] TigR 48-[BC]-GEHEIMRAT 83-[TC-R] Elmo 34--[BC]-K.Adam 46-CoRe Y.Martin 41-FRT Migpha 25--[BC]-Jens 44-[WCL] J.A.Katila 12- -[BC]- Amadee 23-eXR silent 63-RM. Dietmar 68-EM.N.Heiden 62-[TC-R] Howlin 17-EM.Commo 59-HoR spooky 18-EM.kimi07 38 - Dottorrent 70- CMR Gutholz 66--[BC]- Nima 87-Kid 35-M.Isosomppi
Time 1:19.64 1:20.41 1:20.53 1:20.55 1:20.61 1:20.70 1:20.72 1:20.75 1:20.77 1:20.85 1:21.23 1:21.25 1:21.47 1:21.50 1:21.56 1:21.59 1:21.66 1:21.92 1:21.92 1:22.21 1:22.52 1:22.99 1:23.16 1:24.27 1:25.02 1:26.77 1:28.95
+ 0.77 + 0.89 + 0.91 + 0.97 + 1.06 + 1.08 + 1.11 + 1.13 + 1.21 + 1.59 + 1.61 + 1.83 + 1.86 + 1.92 + 1.95 + 2.02 + 2.28 + 2.28 + 2.57 + 2.88 + 3.35 + 3.52 + 4.63 + 5.38 + 7.13 + 9.31
100%: 1:19.64 101%: 1:20.43 103%: 1:22.02 105%: 1:23.62 107%: 1:25.21 >107%: >1:25.21 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:19.64 1:20.41 1:20.53 1:20.55 1:20.61 1:20.70 1:20.72 1:20.75 1:20.77 1:20.85 1:21.23 1:21.25 1:21.47 1:21.50 1:21.56 1:21.59 1:21.66 1:21.92 1:21.92 1:22.21 1:22.52 1:22.99 1:23.16 1:24.27 1:25.02 1:26.77 1:28.95