mpRes » League » CityLiga » 20 » Round 03 Grid 3 Qualifyingde | en

CityLiga Season 20 - Round 03 Grid 3 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.6G XFG SO1
Time 02.03.2015, 20:31:04
Distance 240 Minutes
Daytime Afternoon
Weather Clear
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 57.76 | 103%: 59.49 | 105%: 1:00.64 | 107%: 1:01.80
1 74-R.Szijártó 2 57.76 W
2 58-EM.kellerramy 2 57.86 + 0.10 W
3 34--[BC]-K.Adam 2 57.87 + 0.11 W
4 28- CMR pmw 2 57.88 + 0.12 W
5 17-EM.Commo 2 58.12 + 0.36 W
6 72- CMR Mondbrot 2 58.16 + 0.40 W
7 12- -[BC]- Amadee 2 58.22 + 0.46 W
8 63-RM. Dietmar 2 58.41 + 0.65 W
9 39-[GD]ADNAN 2 58.51 + 0.75 W
10 62-[TC-R] Howlin 2 58.57 + 0.81 W
11 23-eXR silent 2 58.58 + 0.82 W
12 95-RTSW ErWeem 2 58.90 + 1.14 W
13 70- CMR Gutholz 2 59.00 + 1.24 W
14 50-Ken Johanse 2 59.13 + 1.37 W
15 80- CMR nyle 1 59.21 + 1.45 W
16 41-FRT Migpha 2 59.33 + 1.57 W
17 77- -[BC]- Mike 2 59.37 + 1.61 W
18 18-EM.kimi07 2 59.44 + 1.68 W
19 68-EM.N.Heiden 2 1:01.13 + 3.37 W
20 38 - Dottorrent 2 1:05.99 + 8.23 W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 57.57
74-R.Szijártó 31.15 --- 1 26.42 --- 2 57.57 0.19 57.76 --- 1
58-EM.kellerramy 31.43 0.28 2 26.43 0.01 2 57.86 --- 57.86 0.10 2
34--[BC]-K.Adam 31.45 0.30 2 26.42 --- 2 57.87 --- 57.87 0.11 2
28- CMR pmw 31.35 0.20 1 26.53 0.11 1 57.88 --- 57.88 0.12 1
17-EM.Commo 31.49 0.34 1 26.63 0.21 1 58.12 --- 58.12 0.36 1
72- CMR Mondbrot 31.58 0.43 1 26.54 0.12 2 58.12 0.04 58.16 0.40 2
12- -[BC]- Amadee 31.63 0.48 2 26.59 0.17 2 58.22 --- 58.22 0.46 2
63-RM. Dietmar 31.72 0.57 1 26.64 0.22 2 58.36 0.05 58.41 0.65 1
39-[GD]ADNAN 31.93 0.78 1 26.58 0.16 1 58.51 --- 58.51 0.75 1
62-[TC-R] Howlin 31.81 0.66 2 26.76 0.34 2 58.57 --- 58.57 0.81 2
23-eXR silent 31.63 0.48 2 26.77 0.35 1 58.40 0.18 58.58 0.82 2
95-RTSW ErWeem 31.90 0.75 2 27.00 0.58 2 58.90 --- 58.90 1.14 2
70- CMR Gutholz 32.01 0.86 1 26.75 0.33 2 58.76 0.24 59.00 1.24 2
50-Ken Johanse 32.12 0.97 1 26.82 0.40 2 58.94 0.19 59.13 1.37 2
80- CMR nyle 32.00 0.85 2 26.93 0.51 1 58.93 0.28 59.21 1.45 1
41-FRT Migpha 32.34 1.19 1 26.79 0.37 2 59.13 0.20 59.33 1.57 1
77- -[BC]- Mike 32.21 1.06 1 27.09 0.67 2 59.30 0.07 59.37 1.61 1
18-EM.kimi07 32.48 1.33 2 26.96 0.54 2 59.44 --- 59.44 1.68 2
68-EM.N.Heiden 33.23 2.08 1 27.90 1.48 1 1:01.13 --- 1:01.13 3.37 1
38 - Dottorrent 32.39 1.24 1 26.91 0.49 2 59.30 6.69 1:05.99 8.23 2

Lap by Lap Analysis

Lap 74-R.Szijártó 58-EM.kellerramy 34--[BC]-K.Adam 28- CMR pmw 17-EM.Commo 72- CMR Mondbrot 12- -[BC]- Amadee 63-RM. Dietmar 39-[GD]ADNAN 62-[TC-R] Howlin 23-eXR silent 95-RTSW ErWeem 70- CMR Gutholz 50-Ken Johanse 80- CMR nyle 41-FRT Migpha 77- -[BC]- Mike 18-EM.kimi07 68-EM.N.Heiden 38 - Dottorrent
Time 57.76 57.86 57.87 57.88 58.12 58.16 58.22 58.41 58.51 58.57 58.58 58.90 59.00 59.13 59.21 59.33 59.37 59.44 1:01.13 1:05.99
+ 0.10 + 0.11 + 0.12 + 0.36 + 0.40 + 0.46 + 0.65 + 0.75 + 0.81 + 0.82 + 1.14 + 1.24 + 1.37 + 1.45 + 1.57 + 1.61 + 1.68 + 3.37 + 8.23
100%: 57.76 101%: 58.34 103%: 59.49 105%: 1:00.64 107%: 1:01.80 >107%: >1:01.80 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 57.76 58.15 58.41 57.88 58.12 58.37 58.93 58.41 58.51 58.80 58.83 59.76 59.05 59.19 59.21 59.33 59.37 59.72 1:01.13 1:09.90
2 57.88 57.86 57.87 58.01 58.71 58.16 58.22 58.41 1:14.65 58.57 58.58 58.90 59.00 59.13   59.71 59.37 59.44 1:02.94 1:05.99