mpRes » League » CityLiga » 17 » Round 07 Grid 2 Qualifyingde | en

CityLiga Season 17 - Round 07 Grid 2 Qualifying (replay) download
Version LfS 0.6E MRT FE3Y
Time 06.05.2013, 20:30:34
Distance 45 Minutes
Daytime Sunset
Weather Cloudy
Wind No Wind
Statistics Tables

Qualifying result

Pos. Name Laps Best Lap Gap [s] LH AU SH BH AC CV ST
100%: 1:35.93 | 103%: 1:38.80 | 105%: 1:40.72 | 107%: 1:42.64
1 102-SRT-Flip 2 1:35.93 W
2 92-S M.Kapal 2 1:36.43 + 0.50 W
3 100-troy 2 1:36.63 + 0.70 W
4 50-just.PapaX 2 1:37.25 + 1.32 W
5 31 - GenR Seb 2 1:37.88 + 1.95 W
6 86-HoR Ragrez 2 1:38.33 + 2.40 W
7 10-SRT-Pan 2 1:38.41 + 2.48 W
8 63-RM. Dietmar 2 1:38.50 + 2.57 W
9 33-[SSP] Achim 2 1:38.75 + 2.82 W
10 09- -[BC]-Cooper 2 1:38.81 + 2.88 W
11 54-RTSW Smoke 2 1:39.26 + 3.33 W
12 27-RM. Xone 2 1:39.27 + 3.34 W
13 81-[IoD]Wulf 1 1:39.43 + 3.50 W
14 58--[BC]- Jens 2 1:39.60 + 3.67 W
15 53-HoR spooky 2 1:39.74 + 3.81 W
16 20 - RTSW ICE 2 1:39.88 + 3.95 W
17 59-[SSP] Jopo 1 1:39.96 + 4.03 W
18 97-[IoD]grsM 2 1:40.27 + 4.34 W
19 41-FRT Mighty Pharao 2 1:40.37 + 4.44 W
20 42-Mario 2 1:40.47 + 4.54 W
21 30--[BC]- HaiTauR 2 1:41.08 + 5.15 W
22 40-RTSW ErWeem 2 1:42.24 + 6.31 W
23 46-[BC]-GEHEIMRAT 1 1:48.43 + 12.50 W

Sector Times

Name Best Sector 1 Best Sector 2 Best Sector 3 Best Possibe Lap Best Lap
Sort: Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Lap Time Gap [s] Time Gap [s] Lap
Combined Best Lap: 1:35.72
102-SRT-Flip 41.04 --- 1 30.56 --- 1 24.12 --- 2 1:35.72 0.21 1:35.93 --- 2
92-S M.Kapal 41.14 0.10 1 30.67 0.11 1 24.60 0.48 2 1:36.41 0.02 1:36.43 0.50 2
100-troy 41.25 0.21 2 30.68 0.12 1 24.69 0.57 2 1:36.62 0.01 1:36.63 0.70 2
50-just.PapaX 41.29 0.25 2 30.98 0.42 1 24.82 0.70 2 1:37.09 0.16 1:37.25 1.32 2
31 - GenR Seb 41.91 0.87 2 31.12 0.56 2 24.85 0.73 2 1:37.88 --- 1:37.88 1.95 2
86-HoR Ragrez 41.99 0.95 2 31.01 0.45 1 25.06 0.94 2 1:38.06 0.27 1:38.33 2.40 1
10-SRT-Pan 41.62 0.58 1 31.31 0.75 2 24.85 0.73 2 1:37.78 0.63 1:38.41 2.48 2
63-RM. Dietmar 42.01 0.97 1 31.17 0.61 2 25.10 0.98 1 1:38.28 0.22 1:38.50 2.57 2
33-[SSP] Achim 42.24 1.20 2 31.23 0.67 2 25.28 1.16 2 1:38.75 --- 1:38.75 2.82 2
09- -[BC]-Cooper 42.38 1.34 2 31.31 0.75 1 25.10 0.98 2 1:38.79 0.02 1:38.81 2.88 2
54-RTSW Smoke 42.27 1.23 2 31.34 0.78 2 25.65 1.53 2 1:39.26 --- 1:39.26 3.33 2
27-RM. Xone 42.23 1.19 2 31.33 0.77 1 25.14 1.02 1 1:38.70 0.57 1:39.27 3.34 1
81-[IoD]Wulf 42.11 1.07 1 31.53 0.97 1 25.79 1.67 1 1:39.43 --- 1:39.43 3.50 1
58--[BC]- Jens 42.60 1.56 1 31.46 0.90 2 25.40 1.28 2 1:39.46 0.14 1:39.60 3.67 2
53-HoR spooky 42.17 1.13 2 31.00 0.44 2 25.19 1.07 1 1:38.36 1.38 1:39.74 3.81 1
20 - RTSW ICE 42.57 1.53 2 31.42 0.86 2 25.89 1.77 2 1:39.88 --- 1:39.88 3.95 2
59-[SSP] Jopo 42.70 1.66 1 31.47 0.91 1 25.79 1.67 1 1:39.96 --- 1:39.96 4.03 1
97-[IoD]grsM 42.96 1.92 2 31.13 0.57 2 25.70 1.58 1 1:39.79 0.48 1:40.27 4.34 2
41-FRT Mighty Pharao 42.84 1.80 2 31.86 1.30 1 25.64 1.52 1 1:40.34 0.03 1:40.37 4.44 2
42-Mario 43.48 2.44 2 31.54 0.98 2 25.45 1.33 2 1:40.47 --- 1:40.47 4.54 2
30--[BC]- HaiTauR 42.59 1.55 2 31.28 0.72 2 26.56 2.44 1 1:40.43 0.65 1:41.08 5.15 1
40-RTSW ErWeem 43.83 2.79 2 32.18 1.62 1 26.15 2.03 2 1:42.16 0.08 1:42.24 6.31 2
46-[BC]-GEHEIMRAT 50.32 9.28 1 31.30 0.74 1 26.81 2.69 1 1:48.43 --- 1:48.43 12.50 1

Lap by Lap Analysis

Lap 102-SRT-Flip 92-S M.Kapal 100-troy 50-just.PapaX 31 - GenR Seb 86-HoR Ragrez 10-SRT-Pan 63-RM. Dietmar 33-[SSP] Achim 09- -[BC]-Cooper 54-RTSW Smoke 27-RM. Xone 81-[IoD]Wulf 58--[BC]- Jens 53-HoR spooky 20 - RTSW ICE 59-[SSP] Jopo 97-[IoD]grsM 41-FRT Mighty Pharao 42-Mario 30--[BC]- HaiTauR 40-RTSW ErWeem 46-[BC]-GEHEIMRAT
Time 1:35.93 1:36.43 1:36.63 1:37.25 1:37.88 1:38.33 1:38.41 1:38.50 1:38.75 1:38.81 1:39.26 1:39.27 1:39.43 1:39.60 1:39.74 1:39.88 1:39.96 1:40.27 1:40.37 1:40.47 1:41.08 1:42.24 1:48.43
+ 0.50 + 0.70 + 1.32 + 1.95 + 2.40 + 2.48 + 2.57 + 2.82 + 2.88 + 3.33 + 3.34 + 3.50 + 3.67 + 3.81 + 3.95 + 4.03 + 4.34 + 4.44 + 4.54 + 5.15 + 6.31 + 12.50
100%: 1:35.93 101%: 1:36.88 103%: 1:38.80 105%: 1:40.72 107%: 1:42.64 >107%: >1:42.64 Pitstop Takeover Penalty Lap Rejoin
1 1:35.97 1:36.65 1:36.84 1:37.47 1:52.22 1:38.33 1:39.45 1:39.20 1:47.82 1:39.46 1:40.02 1:39.27 1:39.43 1:39.92 1:39.74 1:40.63 1:39.96 1:42.87 1:40.70 1:41.46 1:41.08 1:42.65 1:48.43
2 1:35.93 1:36.43 1:36.63 1:37.25 1:37.88 1:38.69 1:38.41 1:38.50 1:38.75 1:38.81 1:39.26 1:39.79   1:39.60 1:44.58 1:39.88   1:40.27 1:40.37 1:40.47 1:46.09 1:42.24